Ẩn tập tin trên thiết bị Android

Để thực hiện, trước tiên bạn hãy mở trình quản lý tập tin File Manager trên và tạo một thư mục mới với tên gọi bất kỳ để dễ nhận biết. Tiếp theo, hãy chép toàn bộ những tập tin mà bạn muốn ẩn đi vào thư mục này, từ hình ảnh, video, tài liệu cá nhân và những thứ khác.

Cuối cùng, hãy đổi tên thư mục bằng cách thêm một dấu chấm vào trước tên thư mục, chẳng hạn đổi tên thư mục “TestFolder” thành “.TestFolder”.

Về cơ bản, thao tác trên sẽ thông báo cho Android hãy “quên” thư mục này và không bao giờ hiển thị nội dung bên trong đó.

file-manager-settingsHiển thị tập tin và thư mục ẩn trên Android bằng tùy chọn tương ứng trong trình quản lý tập tin.

Giờ đây, thư mục có tên bằng đầu bằng dấu chấm sẽ bị ẩn đi. Bất kỳ tập tin nào đặt trong thư mục ẩn này sẽ không hiển thị và các ứng dụng không thể tham khảo đến chúng. Hình ảnh và video ẩn sẽ không hiển thị trong ứng dụng Gallery. Toàn bộ tập tin ẩn sẽ không hiển thị khi kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hiển thị và xem các tập tin hay thư mục ẩn bằng cách vào mục Settings của trình quản lý tập tin, kích hoạt tùy chọn “Show hidden files and folders”.

Theo PCWorld VN