Apple không cho hạ cấp từ iOS 11 xuống iOS 10.3.3

Người dùng sau khi nâng cấp , iPad lên phiên bản sẽ không thể xuống được nữa.

Đúng như thông lệ mỗi lần ra mắt phiên bản hệ điều hành mới, đã ngừng cấp phép (sign) cho iOS 10.3.3, đồng nghĩa với việc một khi thiết bị đã lên iOS 11 sẽ không thể hạ cấp xuống iOS 10.3.3 hay thấp hơn được nữa. Thông thường, cho người dùng một khoảng thời gian để hạ cấp sau khi ra bản cập nhật mới. Nếu đã khóa cấp phép, việc hạ cấp là không thể. Do đó, nếu iPhone hay iPad của bạn đang dùng phiên bản thấp hơn iOS 11 và bạn không thích phiên bản mới nhất, hãy bảo đảm không vô tình nâng cấp thiết bị lên phiên bản mới nhất vì không có cách nào quay trở lại nữa.


iOS 11 bao gồm nhiều tính năng và cải tiến mới, chẳng hạn Control Center được thiết kế lại hoàn toàn, trung tâm thông báo mới. Theo sau iOS 11, Apple phát hành iOS 11.0.1 vá lỗi và cải thiện hiệu suất. Tiếp đến là iOS 11.0.2 sửa vấn đề loa thoại trên iPhone 8 và 8 Plus. Nếu đã lên iOS 11.0.2, bạn có thể hạ cấp xuống iOS 11.0.1 nhưng không thể xuống thấp hơn. Về cơ bản, khi Apple ngừng cấp phép các phiên bản iOS cũ, những người dùng đã jailbreak máy bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Apple đang phát triển bản cập nhật lớn đầu tiên dành cho iOS 11. Tuần trước, công ty đã cung cấp iOS 11.1 cho lập trình viên và các thành viên của chương trình thử nghiệm dành cho công chúng.