Cách sao lưu SMS với tài khoản Gmail từ Android

tin nhắn từ sang vô cùng dễ dàng.Nếu không muốn mất tin nhắn SMS, bạn có thể sao lưu chúng sang tài khoản Gmail. Những gì bạn cần là một chiếc điện thoại Android, ứng dụng SMS Backup+ (miễn phí) và tài khoản Gmail. Sau đó, làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Cấu hình tài khoản Gmail cho IMAP Access

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-1
SMS Backup+ yêu cầu quyền truy cập IMAP vào tài khoản Gmail để hoạt động. Đăng nhập Gmail của bạn, vào Settings > Forwarding and POP/IMAP. Tích vào ô Enable IMAP. Cuộn xuống, chọn Save Changes. Đây là cấu hình duy nhất bạn cần làm cho tài khoản Gmail.

Bước 2: Cài đặt và cấu hình SMS Backup+

Sau khi đã bật IMAP trên Gmail, bây giờ là lúc cài đặt SMS Backup+. Mở ứng dụng vừa tải, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy như sau:

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-2
Bước đầu tiên là thiết lập kết nối tới tài khoản Gmail. Nhấn Connect, trình Account Picker sẽ kích hoạt, bạn cần chọn tài khoản Gmail muốn dùng để sao lưu SMS.

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-3
Chọn tài khoản, cấp quyền truy cập. Bạn sẽ được lựa chọn sao lưu ngay hoặc bỏ qua tất cả tin nhắn trên điện thoại.

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-4

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-5
Bấm vào Backup. Nếu chọn Skip, các tin nhắn trên điện thoại sẽ bị đánh dấu là đã sao lưu và bỏ qua.

Quy trình sao lưu sẽ bắt đầu, phụ thuộc vào số lượng tin nhắn mà bạn có mà cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Thông thường, mỗi giây một tin được sao lưu.

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-6

Bạn không cần đợi sao lưu xong mới xem được tin nhắn trên Gmail. Trong lúc đó, bạn hoàn toàn có thể mở trình duyệt và đăng nhập Gmail, bạn sẽ thấy nhãn SMS mới. Bấm vào đây.

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-7
SMS Backup+ không chỉ tự động sao lưu SMS, MMS mà còn cả những ảnh bạn đã gửi và được nhận.

Bước 3 (không bắt buộc): Bật tự động sao lưu

Từ màn hình chính của ứng dụng, chạm vào Auto Backup để kích hoạt tính năng sao lưu tự động rồi chọn Auto backup settings để cấu hình tần suất sao lưu (30 phút, 1 giờ, 2 giờ…).

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-8
Sau đó, quay lại màn hình chính, vào Advanced Settings. Từ đây, bạn có thể thay đổi cài đặt sao lưu, khôi phục, thông báo. Trong mục Backup, có một số cài đặt hữu ích như tắt sao lưu SMS, tạo danh sách trắng các liên hệ mà bạn muốn sao lưu thay vì sao lưu toàn bộ.

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-9

sao-luu-sms-sang-gmail-tu-android-10