Cách tạo tài khoản Microsoft dùng để đăng nhập cửa hàng Windows Phone

Để có 1 trên trang cửa hàng kho Windows Phone thì chắc chắn bạn cần phải có 1   Microsoft. Chính vì vậy mình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập một   Microsoft dùng để cửa hàng ứng dụng Windows Phone.

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé:

Các dòng máy Lumia 1520 – Lumia 625 – Lumia 1020 – Lumia 925 – Lumia 720 – Lumia 520Lumia 620 – Lumia 820 – Lumia 800 – Lumia 900 – Lumia 920

Để nhận ứng dụng trong Windows Phone Store, nhận Xbox gamerscore và hình đại diện, sử dụng Xbox Music, nhận nguồn cấp dữ liệu Twitter và LinkedIn trong Hub Mọi người, sử dụng chat trên Facebook, sao lưu cài đặt điện thoại và hơn thế nữa, bạn cần đăng nhập vào Windows Phone bằng tài khoản Microsoft (trước đây là Windows Live ID).

TaoTaiKhoan-Windowsphone

Cách tạo tài khoản Microsoft dùng để đăng nhập cửa hàng Windows Phone

Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản khi thiết lập lần đầu tiên hoặc bạn có thể tạo tài khoản sau. Tương tự như vậy nếu bạn đã có tài khoản Microsoft—bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản đó khi thiết lập lần đầu tiên hoặc bạn có thể đăng nhập sau.

Lưu ý

Có nhiều tài khoản Microsoft? Bạn cần quyết định tài khoản nào tốt nhất để dùng trên điện thoại. Sau khi đăng nhập trên điện thoại, bạn không thể thay đổi tài khoản mà không đặt lại điện thoại, điều này sẽ xóa mọi thứ bạn chưa sao lưu. Vì vậy điều quan trọng là phải chọn đúng tài khoản.

Nếu bạn đã thiết lập quá trình xác minh hai bước cho tài khoản Microsoft và có thắc mắc về cách đăng nhập vào Windows Phone, hãy xem Mật khẩu ứng dụng và xác minh hai bước để có câu trả lời.

Để tạo tài khoản Microsoft

Bạn có thể tạo tài khoản Microsoft khi thiết lập điện thoại của bạn lần đầu tiên. (Để tạo tài khoản Microsoft sau khi bạn đã thiết lập điện thoại, hãy đi tới https://login.live.com và làm theo hướng dẫn).

1. Làm theo hướng dẫn thiết lập trên điện thoại cho đến khi bạn đến trang Đồng bộ cuộc sống của bạn.

2. Nhấn vào Tạo một tài khoản, sau đó làm theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn thành bước này, bạn được đăng nhập vào điện thoại của mình.

Để đăng nhập bằng tài khoản hiện có khi thiết lập điện thoại lần đầu tiên

Trong lần đầu đăng nhập, cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài khoản mà bạn muốn làm tài khoản Microsoft chính trên điện thoại. Nếu có nhiều tài khoản và không chắc nên sử dụng tài khoản nào, hãy xem Thuật sĩ Chọn tài khoản Microsoft (chỉ có bằng tiếng Anh) và Tôi nên sử dụng tài khoản Microsoft nào? để giúp bạn quyết định.

1. Làm theo hướng dẫn trên điện thoại cho đến khi bạn đến trang Đồng bộ cuộc sống của bạn.

2. Nhấn vào Đăng nhập, sau đó làm theo hướng dẫn.

Để đăng nhập sau khi bạn đã thiết lập điện thoại

Trong lần đầu đăng nhập, cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài khoản mà bạn muốn làm tài khoản Microsoft chính trên điện thoại. Nếu có nhiều tài khoản và không chắc nên sử dụng tài khoản nào, hãy xem Thuật sĩ Chọn tài khoản Microsoft (chỉ có bằng tiếng Anh) và Tôi nên sử dụng tài khoản Microsoft nào? để giúp bạn quyết định.

1. Trong danh sách ứng dụng kiểm tra tại đây: www.windowsphone.com/vi-vn/how-to/wp8/basics/wheres-the-app-list, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt rồi nhấn Email + tài khoản.

2. Nhấn Thêm tài khoản > Tài khoản Microsoft. Màn hình Trước khi bạn đăng nhập xuất hiện.

3. Nhấn Tiếp theo, nhấn vào hộp Địa chỉ email rồi làm theo hướng dẫn để thiết lập điện thoại.

Lưu ý

– Khi bạn thêm tài khoản Microsoft, email, danh bạ và lịch của bạn sẽ tự động được đồng bộ với điện thoại.

– Để đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft hoặc nhận nhắc nhở, hãy truy cập http://account.live.com/ResetPassword.aspx.

Theo: Ungdungtot