CM Locker: Màn hình khóa tiện dụng nhất trên Android

Ứng dụng giúp thay đổi smartphone theo hướng hiện đại và bắt mắt hơn như đổi mật khẩu… Ứng dụng còn cho phép loại bỏ những ứng dụng “ngốn”pin để tăng thời lượng dùng.

cm-locker-man-hinh-khoa-tien-dung-nhat-tren-android

Người dùng có thể tải ứng dụng tại đây

Nguồn: Ictnews