Hướng dẫn phần mềm cắt nhạc chuông cho Android

Bạn không cần phải cắt nhạc chuông trên máy tính rồi chuyển vào điện thoại. Những ứng dụng MP3 Cutter sẽ giúp bạn cắt nhạc chuông trên điện thoại và dùng luôn.

Để làm nhạc chuông cho điện thoại, người ta thường cắt ra một đoạn cao trào nhất, hay nhất trong một bài nhạc MP3 đầy đủ bằng các công cụ trên  máy tính rồi chuyển vào điện thoại. Tuy nhiên, hiện nay cũng không thiếu các ứng dụng giúp bạn cắt nhạc MP3 ngay trên điện thoại và đặt làm nhạc chuông tức thì.

Hướng dẫn bạn một phần mềm cắt nhạc chuông cho tiêu biểu, MP3 Cutter and Ringtone Maker (tải tại đây).

Bước 1: Ngoài giao diện chính của ứng dụng, hãy bấm Cut a Song/Music để cắt một file nhạc MP3 trên điện thoại. Bạn cũng có thể bấm Record and Edit để thu âm trực tiếp hoặc bấm Saved Ringtones để xem danh sách các sản phẩm nhạc chuông đã tạo.

thu-thuat-27-3Phần mềm cắt nhạc chuông cho Android: Ngoài giao diện chính của ứng dụng, hãy bấm “Cut a Song/Music” (1) để cắt một file nhạc MP3 trên điện thoại. Bạn cũng có thể bấm “Record and Edit” (2) để thu âm trực tiếp hoặc bấm “Saved Ringtones” (3) để xem danh sách các sản phẩm nhạc chuông đã tạo.

Bước 2: Bấm chọn một bài hát trong danh sách các file MP3 có trong điện thoại.

thu-thuat-27-3-1Phần mềm cắt nhạc chuông cho Android: Bấm chọn một bài hát trong danh sách các file MP3 có trong điện thoại (trong hình ta chọn bài Pretty Woman).

Bước 3: Điều khiển file MP3 để chơi thử, rồi điều chỉnh dấu chỉ đầu và dấu chỉ cuối để khoanh đoạn muốn lấy. Sau khi vừa ý hãy bấm biểu tượng lưu.

thu-thuat-27-3-2Phần mềm cắt nhạc chuông cho Android: Điều khiển file MP3 để chơi thử (khung đỏ), rồi điều chỉnh dấu chỉ đầu (4) và dấu chỉ cuối (5) để khoanh đoạn muốn lấy. Sau khi vừa ý hãy bấm biểu tượng lưu (6).

Bước 4: Để kiểu nhạc là Ringtone, đặt tên cho nhạc chuông, rồi bấm Save.

thu-thuat-27-3-3Phần mềm cắt nhạc chuông cho Android: Để kiểu nhạc là Ringtone (7), đặt tên cho nhạc chuông (8), rồi bấm Save (mũi tên).

Bước 5: Bấm Make Default nếu bạn muốn đặt đoạn nhạc vừa tạo làm nhạc chuông mặc định. Lưu ý rằng bạn có thể đặt đoạn nhạc này làm nhạc chuông sau bằng cách vào danh sách mục 3 ở bước 1.

thu-thuat-27-3-4Phần mềm cắt nhạc chuông cho Android: Bấm Make Default (khoanh đỏ) nếu bạn muốn đặt đoạn nhạc vừa tạo làm nhạc chuông mặc định.

Theo Ictnews