Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài

Không ít trường hợp chúng ta cần tải thử ứng dụng bên ngoài để tìm hiểu, nghiên cứu trên những chiếc chuyên “test”. Lúc đó cần mất thêm vài bước để… thuyết phục .

là kho ứng dụng khá tiêu biểu cung cấp các ứng dụng iPhone mặc dù trên Apple App Store những ứng dụng đó có tính phí. Tất nhiên theo khuyến cáo của các chuyên gia bảo mật thì người dùng iPhone chỉ nên tải ứng dụng từ Apple App Store, song vẫn có những trường hợp chúng ta cần tải thử ứng dụng bên ngoài để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập trên những chiếc máy chuyên “test”, không chứa thông tin cá nhân, nhạy cảm. Trong trường hợp đó, chúng ta cần mất thêm vài bước để thuyết phục iPhone tin tưởng ứng dụng, gần giống như cơ chế bên Android.

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài (Nguồn ảnh: AppleTechSpot)

Bước 1: Tải ứng dụng iPhone nguồn bên ngoài, ví dụ như từ AppiShare (appishare.com)…

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-1

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Tải ứng dụng iPhone nguồn bên ngoài, ví dụ như trong AppiShare nổi bật nhất là game Minecraft: Pocket Edition

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-2

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Trên AppiShare, sau khi bấm biểu tượng tải về chúng ta cần bấm thêm nút Download

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-3

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Bấm Install để ra quyết định cài đặt cuối cùng

Bước 2: Sau khi tải ứng dụng iPhone bên ngoài, chúng ta cần thuyết phục iPhone tin tưởng bằng cách vào Settings => General.

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-4

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Sau khi tải ứng dụng iPhone bên ngoài, chúng ta cần thuyết phục iPhone tin tưởng bằng cách vào Settings => General

Bước 3: Vào mục Device Management.

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-5

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Vào mục Device Management

Bước 4: Lựa chọn nhà phát triển ứng dụng để thiết lập tin tưởng. Nếu không rõ chúng ta có thể chọn từng nhà phát triển, đến khi thấy ứng dụng để thiết lập tin tưởng nằm trong danh sách thì hãy bấm Trust.

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-6

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Lựa chọn nhà phát triển ứng dụng để thiết lập tin tưởng

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-7

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Nếu không rõ chúng ta có thể chọn từng nhà phát triển, đến khi thấy ứng dụng để thiết lập tin tưởng nằm trong danh sách (khoanh đỏ) thì hãy bấm Trust

Bước 5: Bấm Trust lần nữa để xac nhận tin tưởng.

huong-dan-tai-ung-dung-iphone-mien-phi-nguon-ben-ngoai-8

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Bấm Trust lần nữa để xac nhận tin tưởng

Nguồn: Ictnews