[Infographic] Smartphone, smartwatch thật sự phải ôm bao nhiêu việc của các thiết bị khác?

Đã bao giờ bạn tự suy ngẫm xem mỗi tính năng trên hay tương ứng với các thiết bị nào và nếu quy ra các thiết bị riêng lẻ sẽ tốn một khoản chi phí tương ứng bao nhiêu? Trang Viking mới đây đã tiến hành “mổ xẻ” vấn đề này và infographic sau sẽ cho bạn thấy chúng “lợi hại” đến mức nào.

infograp