Android Nougat 7.1
  • Android Nougat 7.1 có gì mới?

    Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hệ điều hành Android 7.1 dành riêng cho những chiếc Pixel cũng như ...

    Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hệ điều hành Android 7.1 dành riêng cho những chiếc Pixel cũng như hệ điều hành chung cho toàn bộ các sản phẩm chạy Android khác so với Android 7.0. ...

    đọc thêm