BlackBerry Messenger
  • BBM kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi

    Ra đời khi BlackBerry bắt đầu khủng hoảng, BlackBerry Messenger vẫn vươn lên để trở thành một trong những ...

    Ra đời khi BlackBerry bắt đầu khủng hoảng, BlackBerry Messenger vẫn vươn lên để trở thành một trong những nền tảng nhắn tin OTT hàng đầu thế giới về chất lượng và số lượng người dùng. ...

    đọc thêm