kéo dài thời lượng pin
  • Làm gì khi iPhone hao pin

    Chức năng quản lý năng lượng của iOS liên tục được Apple cải tiến qua từng phiên bản, tuy nhiên người dùn ...

    Chức năng quản lý năng lượng của iOS liên tục được Apple cải tiến qua từng phiên bản, tuy nhiên người dùng vẫn chưa thỏa mãn với thời lượng sử dụng pin mà iPhone mang lại. ...

    đọc thêm