One Max 2
  • HTC đang chuẩn bị ra One Max 2?

    Trang Pocketnow cho biết theo một báo cáo, HTC đang chuẩn bị ra mắt một chiếc One Max 2. Cũng theo nguồn ...

    Trang Pocketnow cho biết theo một báo cáo, HTC đang chuẩn bị ra mắt một chiếc One Max 2. Cũng theo nguồn tin này, chiếc phablet sẽ xuất hiện cùng thời gian với chiếc HTC Aero (tháng 10). ...

    đọc thêm