Ramos MOS1
  • Smartphone pin 6.000mAh sẵn sàng ra mắt

    Smartphone ngày càng được mở rộng hơn về màn hình và kèm theo đó là dung lượng pin để sử dụng dài hơn. Ra ...

    Smartphone ngày càng được mở rộng hơn về màn hình và kèm theo đó là dung lượng pin để sử dụng dài hơn. Ramos MOS1 Max sẽ là một trong những smartphone sở hữu thỏi pin dung lượng lớn nhất thế giới, lên ...

    đọc thêm