Re Camera
  • Re camera của HTC chỉ còn 50 USD

    Re Camera là một chiếc camera hành động có thiết kế giống chiếc kính tiềm vọng và có thể treo trên xe đạp ...

    Re Camera là một chiếc camera hành động có thiết kế giống chiếc kính tiềm vọng và có thể treo trên xe đạp, mũ bảo hiểm, ba lô để sử dụng. Lúc ra mắt giá của Re camera là 200 USD hiện giá chỉ còn 50 US ...

    đọc thêm