sạc pin chậm
  • iPhone 7 ì ạch sạc pin

    Kết quả thử nghiệm cho thấy phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để sạc đầy pin cho một chiếc iPhone 7, và với iPho ...

    Kết quả thử nghiệm cho thấy phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để sạc đầy pin cho một chiếc iPhone 7, và với iPhone 7 Plus thậm chí thời gian sạc còn lên tới trên 3 giờ. ...

    đọc thêm