Sony Xperia C3
  • Cuộc chiến selfie bùng nổ

    Nếu phải bốn thế hệ, độ phân giải camera sau trên iPhone mới tăng từ 8 lên 12 megapixel, thì với camera t ...

    Nếu phải bốn thế hệ, độ phân giải camera sau trên iPhone mới tăng từ 8 lên 12 megapixel, thì với camera trước từ iPhone 6 đến 6s đã tăng từ 1,2 đến 5 megapixel. ...

    đọc thêm