tháo rời pin
  • LG G6 cũng có thể tháo rời pin

    Sản phẩm tiếp nối mẫu LG G5 tuy được cho là sẽ không ứng dụng thiết kế mô-đun, nhưng lại cho phép người d ...

    Sản phẩm tiếp nối mẫu LG G5 tuy được cho là sẽ không ứng dụng thiết kế mô-đun, nhưng lại cho phép người dùng dễ dàng thay thế pin khi cần. ...

    đọc thêm