thôn tính
  • Vì sao Google nên thôn tính HTC?

    HTC đang gặp nhiều trở ngại trên thị trường di động, trong khi Google và HTC đã hợp tác cùng nhau nhiều n ...

    HTC đang gặp nhiều trở ngại trên thị trường di động, trong khi Google và HTC đã hợp tác cùng nhau nhiều năm. Để đôi bên có lợi, có lẽ Google nên mua HTC. ...

    đọc thêm