thông minh
  • Điện thoại HTC 8X

    HTC 8X có tên gọi là đầy đủ là HTC Windows Phone 8x - một trong những mẫu điện thoại thông minh đầu tiên ...

    HTC 8X có tên gọi là đầy đủ là HTC Windows Phone 8x - một trong những mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ điều hành Windows 8  dành cho di động của Microsoft, mở ra một k ...

    đọc thêm