V SQUARED
  • Sắp có smartphone bộ nhớ 464 GB

    Saygus vừa hoàn thành chương trình quyên góp vốn kéo dài 5 ngày trên Indiegogo và thu về khoảng 1 triệu U ...

    Saygus vừa hoàn thành chương trình quyên góp vốn kéo dài 5 ngày trên Indiegogo và thu về khoảng 1 triệu USD, đủ để họ bắt đầu sản xuất những chiếc smartphone có bộ nhớ lên đến 464 GB. ...

    đọc thêm