Vân tay của Nexus 5X và 6P chỉ được lưu và xử lý trên thiết bị, không chia sẻ với app hay Google

Trong một phiên hỏi đáp về trên Reddit, các kĩ sư Google đã khẳng định điều đó một cách chính thức. Họ nói rõ hơn: “Vân tay được mã hóa an toàn trên thiết bị và nó được xử lý trong một vùng bộ nhớ được bảo vệ gọi là Trustzone. Các hàm API liên quan đến vân tay của Android 6.0 không cấp bất kì quyền truy cập nào đến dấu vân thật sự cho các ứng dụng bên thứ ba*. Ngoài ra, vân tay của bạn không bao giờ rời khỏi thiết bị và không được chia sẻ với Google (do đó nếu bạn reset máy thì phải thiết lập vân tay lại). Nếu thiết bị của bạn bị thất lạc, bạn hoàn toàn có thể tìm, khóa và xóa máy bằng Android Device Manager, và như vậy vân tay cũng bị xóa theo”.

nexus-5x-6p-1-10*Ý Google ở đây là các app bên ngoài sẽ không bao giờ được phép truy cập và giải mã dấu vân tây gốc của bạn lưu trên thiết bị. Các app muốn tích hợp tính năng xác thực vân tay thì phải qua một lớp hàm API lập trình trung gian nằm trong Android 6.0.

Theo Tinhte